O WEBINARZE

Termin

Poniedziałek, 25 maja 2020 roku

Transmisja online rozpocznie się o godzinie 18:00.


Podczas webinaru specjaliści omówią poniższe zagadnienia:

  1. Czerniak w ujęciu interdyscyplinarnymprof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
  2. Znamiona melanocytowe u dzieci w ujęciu praktycznym —  dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor Narodowego Instytutu Onkologii
  3. Diagnostyka i leczenie łysienia androgenowegodr hab. n. med. Adriana Rakowska

 

PRELEGENCI

 

 

Grażyna Kamińska-WinciorekDr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor Narodowego Instytutu Onkologii

 

Specjalista dermatolog-wenerolog. Aktualnie pracuje w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowym Instytucie Badawczym w Gliwicach. Grażyna Kamińska-Winciorek jest członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Towarzystwa Dermoskopii, członkiem Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, a także Europejskiej Akademii Dermatologii Onkologicznej. Ponadto w latach 2006–2008 działała jako członek Komitetu Doradczego Światowego Towarzystwa Teledermatologii. Od 2018 roku jest Przewodniczącą Sekcji Dermoskopii i Innych Technik Obrazowania Skóry (DITOS) w ramach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 

Od prawie 20 lat zajmuje się dermoskopią w praktyce klinicznej oraz w projektach naukowych, jest autorem jednej z pierwszych autorskich monografii wydanych w Polsce pod tytułem Dermatologia cyfrowa poświęconej dermoskopii i teledermatologii. Ponadto jest autorem i współautorem rozdziałów w książkach medycznych, ponad 100 publikacji naukowych dotyczących między innymi dermoskopii w diagnostyce chorób skóry, a także toksyczności skórnych związanych z terapią onkologiczną oraz skórnej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. 

 

Piotr RutkowskiProf. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie ds. Badań Klinicznych, Wiceprzewodniczący Rady Narodowego Instytutu Onkologii; absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.

Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń jak ASCO, Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS), PTO, ESSO, Europejska Organizacja do Badań i Leczenia Raka — EORTC (Ex-Chair of Membership Committee), Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. Były Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Autor i współautor ponad 120 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor — ponad 3500, indeks cytowań — powyżej 12000, indeks Hirscha — 46) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową ministra zdrowia za podręcznik Chirurgia nowotworów) oraz rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych.

Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych), członek Global Melanoma Task Force, współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Agencji Badań Medycznych, przedstawiciel Narodowego Instytutu Onkologii w Network of Core Institutions EORTC, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka.

Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.

 

Adriana RakowskaDr hab. n. med. Adriana Rakowska

 

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku w 2001 roku. W latach 2003–2014 pracowała w Klinice Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, w tym na stanowisku kierownika Przyklinicznej Poradni Dermatologii. Od 2014 roku jest adiunktem w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tytuł specjalisty dermatologa wenerologa uzyskała w 2009 roku, stopień doktora nauk medycznych — w 2010 roku, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych — w styczniu 2018 roku.

Do szczególnych zainteresowań należą choroby włosów i skóry owłosionej głowy. Jest autorką ponad 70 publikacji naukowych, kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach oraz ponad 200 doniesień zjazdowych prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jedna z redaktorów anglojęzycznego Atlas of Trichoscopy (przetłumaczonego na język chiński, rosyjski, portugalski, polski). 

Od 2017 roku pełni funkcję skarbnika Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

 

 

kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa

Dział Organizacji Konferencji
tel.: (58) 320 94 94
e-mail: dermatologiainterdyscyplinarna@viamedica.pl

Copyrights © 2021 Via Medica