O WEBINARZE

Termin

Poniedziałek, 1 czerwca 2020 roku

Transmisja online rozpocznie się o godzinie 18:00

Podczas webinaru specjaliści omówią poniższe zagadnienia:

  1. Chłoniaki skóry — pułapki diagnostyczne i warianty terapeutyczneprof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel
  2. Podstawy radioterapii w dermatoonkologiidr n. med. Piotr Wojcieszek
  3. Toksyczności skórne w wybranych terapiach onkologicznych- profilaktyka i leczeniedr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor Narodowego Instytutu Onkologii

 

PRELEGENCI

 

 

Sebastian GiebelProf. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

 

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1996 roku. Jest specjalistą hematologii, transplantologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Stopień doktora i habilitację uzyskał odpowiednio w latach 2003 i 2008 roku, a tytuł profesora — w 2013 roku. W latach 1996–2008 pracował w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach, a od 2008 roku jest zatrudniony w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowym Instytucie Badawczym, na Oddziale w Gliwicach, gdzie kieruje Kliniką Transplantacji Szpiku i Onkohematologii oraz pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Klinicznych. Jest prezesem Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych i Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, a także sekretarzem Sekcji Roboczej Ostrych Białaczek Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku oraz członkiem Europejskiej Grupy ds. Ostrej Białaczki Limfoblastycznej u Dorosłych. Prof. Giebel jest autorem ponad 200 publikacji naukowych o łącznym wskaźniku oddziaływania (IF) = 612. Jego prace były cytowane ponad 3000 razy, a wartość indeksu Hirscha wynosi 28. W 2017 roku został uhonorowany Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego Polskiej Akademii Nauk.

 

WojcieszekDr n. med. Piotr Wojcieszek

 

Ukończył Wydział Lekarski w Zabrzu, na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 2004 roku. Od 2005 roku jest związany z gliwickim oddziałem Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego. Początkowo pracował w Zakładzie Radioterapii, w 2011 roku przeniósł się do Zakładu Brachyterapii. W tym samym roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej. W 2013 roku obronił doktorat z medycyny,  tematem była radioterapia stereotaktyczna nerwiaków nerwu przedsionkowo-ślimakowego. Od 2017 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Brachyterapii. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych (PTO, PTRO, ESTRO, GEC ESTRO) oraz bierze aktywny udział w pracach grup roboczych europejskiego towarzystwa. W 2019 roku został wybrany na przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Brachyterapii. Opublikował ponad 30 prac i abstraktów w punktowanych czasopismach (Impact Factor — 25, indeks Hirscha — 5, liczba cytowań — 49). Jego polem zainteresowań jest brachyterapia śródtkankowa, zwłaszcza raka stercza i obszaru głowy i szyi, a także brachyterapia kontaktowa raka skóry. Stawia na interdyscyplinarne miejsce brachyterapii z naciskiem na leczenie chorych z niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi

 

Grażyna Kamińska-WinciorekDr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor Narodowego Instytutu Onkologii

 

Specjalista dermatolog-wenerolog. Aktualnie pracuje w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowym Instytucie Badawczym w Gliwicach. Grażyna Kamińska-Winciorek jest członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Towarzystwa Dermoskopii, członkiem Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, a także Europejskiej Akademii Dermatologii Onkologicznej. Ponadto w latach 2006–2008 działała jako członek Komitetu Doradczego Światowego Towarzystwa Teledermatologii. Od 2018 roku jest Przewodniczącą Sekcji Dermoskopii i Innych Technik Obrazowania Skóry (DITOS) w ramach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 

Od prawie 20 lat zajmuje się dermoskopią w praktyce klinicznej oraz w projektach naukowych, jest autorem jednej z pierwszych autorskich monografii wydanych w Polsce pod tytułem Dermatologia cyfrowa poświęconej dermoskopii i teledermatologii. Ponadto jest autorem i współautorem rozdziałów w książkach medycznych, ponad 100 publikacji naukowych dotyczących między innymi dermoskopii w diagnostyce chorób skóry, a także toksyczności skórnych związanych z terapią onkologiczną oraz skórnej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. 

 

 

kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa

Dział Organizacji Konferencji
tel.: (58) 320 94 94
e-mail: dermatologiainterdyscyplinarna@viamedica.pl

Copyrights © 2021 Via Medica