O WEBINARZE

Termin

Poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku

Transmisja online rozpocznie się o godzinie 18:00

 

Podczas webinaru specjaliści omówią poniższe zagadnienia:

 

  1. Raki skóry w ujęciu interdyscyplinarnymprof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
  2. Praktyczne aspekty dermoskopowe w dermatologii ogólnejdr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor Narodowego Instytutu Onkologii
  3. Diagnostyka trichoskopowa łysienia u dzieci i dorosłychdr hab. n. med. Adriana Rakowska

 

PRELEGENCI

 

 

Piotr RutkowskiProf. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie ds. Badań Klinicznych, Wiceprzewodniczący Rady Narodowego Instytutu Onkologii; absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.

Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń jak ASCO, Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS), PTO, ESSO, Europejska Organizacja do Badań i Leczenia Raka — EORTC (Ex-Chair of Membership Committee), Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. Były Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Autor i współautor ponad 120 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor — ponad 3500, indeks cytowań — powyżej 12000, indeks Hirscha — 46) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową ministra zdrowia za podręcznik Chirurgia nowotworów) oraz rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych.

Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych), członek Global Melanoma Task Force, współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Agencji Badań Medycznych, przedstawiciel Narodowego Instytutu Onkologii w Network of Core Institutions EORTC, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka.

Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.

 

Grażyna Kamińska-WinciorekDr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor Narodowego Instytutu Onkologii

 

Specjalista dermatolog-wenerolog. Aktualnie pracuje w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowym Instytucie Badawczym w Gliwicach. Grażyna Kamińska-Winciorek jest członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Towarzystwa Dermoskopii, członkiem Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, a także Europejskiej Akademii Dermatologii Onkologicznej. Ponadto w latach 2006–2008 działała jako członek Komitetu Doradczego Światowego Towarzystwa Teledermatologii. Od 2018 roku jest Przewodniczącą Sekcji Dermoskopii i Innych Technik Obrazowania Skóry (DITOS) w ramach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 

Od prawie 20 lat zajmuje się dermoskopią w praktyce klinicznej oraz w projektach naukowych, jest autorem jednej z pierwszych autorskich monografii wydanych w Polsce pod tytułem Dermatologia cyfrowa poświęconej dermoskopii i teledermatologii. Ponadto jest autorem i współautorem rozdziałów w książkach medycznych, ponad 100 publikacji naukowych dotyczących między innymi dermoskopii w diagnostyce chorób skóry, a także toksyczności skórnych związanych z terapią onkologiczną oraz skórnej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. 

 

Adriana RakowskaDr hab. n. med. Adriana Rakowska

 

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku w 2001 roku. W latach 2003–2014 pracowała w Klinice Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, w tym na stanowisku kierownika Przyklinicznej Poradni Dermatologii. Od 2014 roku jest adiunktem w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tytuł specjalisty dermatologa wenerologa uzyskała w 2009 roku, stopień doktora nauk medycznych — w 2010 roku, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych — w styczniu 2018 roku.

Do szczególnych zainteresowań należą choroby włosów i skóry owłosionej głowy. Jest autorką ponad 70 publikacji naukowych, kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach oraz ponad 200 doniesień zjazdowych prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jedna z redaktorów anglojęzycznego Atlas of Trichoscopy (przetłumaczonego na język chiński, rosyjski, portugalski, polski). 

Od 2017 roku pełni funkcję skarbnika Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

 

 

kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa

Dział Organizacji Konferencji
tel.: (58) 320 94 94
e-mail: dermatologiainterdyscyplinarna@viamedica.pl

Copyrights © 2021 Via Medica